اطلاعیه مهم همایش
1397-07-01
اطلاعیه مهم همایش

به اطلاع پژوهشگران و علاقه مندان محترم می‌رساند چکیده و اصل مقالات باید تنها از طریق سایت همایش ارسال گردد. لذا تنها به چکیده‌هایی که از طریق سایت همایش ثبت نام و ارسال شده باشند، ترتیب اثر داده خواهد شد.