پیشنهاد ویژه
1397-07-17
پیشنهاد ویژه

به اطلاع می‌رساند با توجه به اهداف چهارمین همایش «نظام بین الملل،تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» پنل «راهکارهای برون‌رفت از شرایط ایجاد شده بواسطه تحریم‌ها» به منظور توصیه های سیاستی به نهادهای اجرایی افزوده شد.