امکان دریافت اصل مقالات
1397-08-06
امکان دریافت اصل مقالات

با توجه به اعلام نتایج چیکده مقالات به اطلاع می رساند، پژوهشگران محترمی که چکیده آنها پذیرفته شده است، نسبت به ارسال اصل مقالات خود اقدام نمایند. لازم به یادآوری است که فرصت ارسال اصل مقالات تا 20 آبان ماه است و قابل تمدید نیست.