تنظیم مقالات براساس شیوه نامه
1397-08-07
تنظیم مقالات براساس شیوه نامه

به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند، با توجه به اتمام فرصت ارسال چکیده، نسبت به ارسال اصل مقالات اقدام نمایند.

لازم به ذکر است تنها به مقالاتی که طبق «شیوه نامه نگارش مقالات» همایش باشند؛ ترتیب اثر داده خواهد شد.

لینک شیوه نامه نگارش اصل مقالات: http://irfp4.atu.ac.ir/cnf/authors.note