توضیحی درباره فهرست مقالات پذیرفته شده
1397-08-09

با توجه به سوالات متعدد مطرح شده درباره فهرست مقالات پذیرفته شده به اطلاع می رساند، این فهرست تنها متعلق به چکیده‌هایی است که در زمان مقرر ارسال شده و با توجه به نظر داوران علمی، بدون نیاز به اصلاحات مهم تایید شده‌اند. چکیده‌هایی که در زمان تمدید شده ارسال شده‌اند یا با نظر داوران همایش نیاز به اصلاحات شکلی یا محتوایی مهم داشته‌اند، در این فهرست نیستند. ملاک پذیرش و عدم پذیرش مقالات ایمیل ارسال شده توسط دبیرخانه همایش برای نویسنده مسئول چکیده و مقاله ارسال شده است.