آغاز داوری مقالات
1397-08-23
آغاز داوری مقالات

با پایان یافتن فرصت ارسال مقالات کامل، فرایند داوری مقالات آغاز شد. لذا در اسرع وقت نتایج بر روی سایت قرار داده خواهد شد.