اعلام نتایج نهایی داوری مقالات
1397-08-27

به اطلاعیه کلیه پژوهشگران محترم می رساند نتایج نهایی داوری مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش روز گذشته مورخ 1397/8/27 از طریق ایمیل به تمامی شرکت‌کنندگان اعلام شد.

ضمنا با آندسته از پژوهشگرانی که مقاله آنها برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است، از طرف دبیرخانه همایش تماس گرفته شده است و اگر تاکنون تماسی دریافت نکرده‌اند با شماره زیر تماس حاصل نمایند.

02148392384