اطلاعیه چاپ مقالات همایش
1397-09-21
اطلاعیه چاپ مقالات همایش

به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند، مقالات انتخاب شده برای سخنرانی، اولویت چاپ در مجموعه مقالات همایش را داشته و چاپ سایر مقالات پذیرفته شده درقالب پوستر منوط به تایید کمیته داوران همایش است.